Vänliga kollegor förlänger livet

Trevligare kollegor ger längre liv

Det är viktigt med forskning och innovationer, det för utvecklingen framåt. Men ibland blir jag förvånad över att det forskas i frågor som borde vara fullständigt uppenbara. Så kände jag när jag i Du och jobbet läste att en israelisk undersökning visade att vänliga kollegor förlängde livet.

Att en arbetsplats präglas av vänlighet, hjälpsamhet och ett gott skatt gör det roligare att gå till jobbet och det är lättare att göra ett bra jobb när man får en klapp på axeln. Säkerligen påverkar det även företagets produktivitet. Detta är en självklarhet för mig!

En betydligt svårare fråga att hantera är när det finns personer som förstör en stämning på en arbetsplats, men inte så mycket att arbetsgivaren skulle kunna inleda en saklig grund diskussion. Den frågan borde vara lika självklar att  diskutera!