Strategiska forskningsområdena måste kompletteras med strategiska satsningar på innovation

I förmiddags var jag på en workshop på Teknikföretagen. Det handlade om hur framtida strategiska forsknings- och innovationssatsningar ska utformas.

Göran Marklund, ställföreträdande GD på Vinnova, gjorde en mycket informativ och illustrerande presentation av vad man hittills kunnat påvisa för resultat avseende de strategiska forskningsområdena (SFo). Kriterierna vid formerandet var högsta internationella kvalitet, lösa samhällbehov och forskningsanknytning till näringslivet. Det handlar om 20 SFo:er och 43 miljöer som fått medel (direkt från statskassan). Fördelar som Vinnova ser är att det är en stark satsning som gett lärosätena möjlighet till strategiska prioriteringar. På den negativa sidan finner man dock att näringslivets kunskapsbehov inte varit i fokus. Det har inte funnits något innovationsfokus! SFo:erna har inte resulterat i ökad samverkan mellan akademi och näringsliv (som ju faktiskt var ett kriterium). 

Den stora frågan är nu, hur ska vi lyckas med att öka innovationskraften? Det räcker inte med forskning av hög vetenskaplig höjd. I den kommande forskningspropositionen måste satsningarna på SFo:erna kompletteras med kraftfulla satsningar i vilka näringslivet (både industri och tjänsteföretag) är drivande. SFo:erna ser jag som en ”friare variant av fakultetsmedel”. Inför förra proppen fanns behov det av att stärka fakulteterna, men det fanns också ett skriande behov av att tillgodose näringslivets behov av kunskap för omsättande i innovationer och jobb. Något som man helt förbisåg.

Parallellt med forskningsproppen tar regeringen fram en innovationsstrategi. Det borde vara ett garanti för att det denna gången ska vara omöjligt för utbildningsdepartementet att strunta i tillväxt och näringslivets behov. Jag hoppas på branschöverskridande strategiska innovationssatsningar med ett särkskilt fokus på att involvera små och medelstora företag. Vi ska inte ha nya branschforskningsprogram med inlåsningseffekter. Nu bör främsta målet framför ögonen vara ökad svensk konkurrenskraft. Möjligen kan dessa statningar även verka positivt på SFo:ernas samverkansarbete och innovationsfokus.

Jag har tidigare gästbloggat hos Innovation för Tillväxt om innovationsstrategi och forskningspropositionen.