RIT bygger broar mellan generationer

Almegas nya undersökning om RIT visar inte bara att stödet är stort för ett skatteavdrag för IT-relaterade tjänster i hemmet. Den visar också på en märklig paradox. Stödet för ett RIT-avdrag är något högre bland yngre, trots att de i stor utsträckning löser sina IT-problem själva. De kollar på nätet och testar sig fram. De äldre ringer i mycket högre utsträckning till IT-supporten eller frågar någon yngre släkting eller bekant om hjälp. Ändå vill de yngre ha RIT.

Kan det vara så att de yngre i högre grad exponeras för IT-problem, att deras höga IT-närvaro gör att de han en bättre insikt om problemens omfattning? Kanske.  I varje fall verkar RIT-avdraget vara något som skulle kunna bygga broar mellan generationerna. De äldre efterfrågar hjälp med allt som har att göra med till exempel installation av bredband, virusbekämpning och mobiltelefoner. Samtidigt som de yngre tror att RIT skulle kunna ge fler jobb åt just yngre. Det sista är en vacker tanke, inte minst då arbetslösheten bland unga biter sig fast  på skyhöga nivåer.