Krav på kollektivavtal försvårar

Läste en artikel från Nordvästra Skånes tidningar som citerar en text från TT i ett angeläget ärende.  Hur ska vi underlätta för de som står långt utanför arbetsmarknaden att åter komma i arbete? Ett sätt att underlätta inträdet eller återgången är en del av de stöd som arbetsförmedlingen har.

Men det finns ett grundläggande fel i de krav som ställs för att ett företag ska kunna ta emot till exempel en person som har rätt till en anställning med lönebidrag och det är kravet på kollektivavtal. I våra diskussioner med småföretagare får vi ofta höra att de skulle kunna tänka sig att ta emot en person med lönebidrag men de vill inte var tvingade att träffa ett kollektivavtal. Visst ska de personer som erhåller lönebidragsanställningar ha ett skydd men det borde kunna lösas på annat sätt än kollektivavtalslösningar. Ett sätt skulle kunna vara att staten stod för försäkringsskyddet.

Arbetsmarknadsministern Hillevi Engström återkommer ständigt till att företagen måste bli bättre på att anställa personer som står långt bort från arbetsmarknaden. Men för att så ska bli fallet bör departementet titta på om de stödsystem som idag finns underlättar för företagen att öppna sina dörrar.

Uppdaterat: Nu har LO gått ut med ett pressmeddelande om krav på kollektivavtal för att arbetsgivarna ska kunna anställa med lönebidragsanställning. Kollektivavtalet är garanten för det mesta.

Jag för  min del tror att i många fall stjälper kravet på kollektivavtal möjligheten att hitta vettiga jobb. Att en arbetsgivare valt att inte teckna kollektivavtal innebär inte – som LO tycks tro – att arbetsgivaren är oseriös. Inom tjänstesektorn är det många företag som inte är bundna av kollektivavtal och där de anställda har ”sjyssta” villkor.