Krångla inte till det Carin Jämtin

Carin Jämtin (S) föreslog på första maj att vi ska se över vilka helger som ska vara nationella helger.

Det verkar vara ett omständigt och byråkratiskt sätt att anpassa ledigheterna till den verklighet vi lever i där långt ifrån alla firar de högtider enligt det svenska kyrkoåret. Dessutom kommer det att vara i princip omöjligt att tillgodose alla de önskemål om ledighet, som finns representerade i det mångkulturella Sverige, om man inte kraftigt ska öka antalet röda dagar. Kostnaderna för detta skulle också bli stora, som Beatrice Ask (M) påpekar i dagens Svd.

Men det går att lösa frågan genom att låta parterna komma överens om hur vi ska hantera ledighet i samband med högtider, oavsett om det är religiösa eller sekulära sådana, precis som Almegas Magnus Kendell tidigare föreslagit bland annat på SVT debatt.

Det är enkelt att ändra i kollektivavtalen, om bara viljan finns. Svenska Teknik och Designföretagen inom Almega införde sådana regler i sina kollektivavtal redan 2007. Dessa gör det möjligt för en anställd att årsvis flytta sin arbetstid så att den anställda kan vara ledig på de dagar som han eller hon önskar. Givetvis i utbyte mot att de arbetar de dagar som annars skulle vara helgdagar. OB-ersättningarna följer med och läggs i stället på de dagar som den anställde valt.

Den enda ändring som behöver göras i kollektivavtalen är att öppna reglerna för OB-ersättning så att de kan flyttas individuellt. Detta kan göras utan att OB-ersättningarna faller bort. Antalet lediga dagar påverkas inte med detta system.

Vinsten med detta är dubbel. Anställda som har en protestantiskt kristen tro kan vara ledig på dessa helger. Arbetet kan istället utföras av den som har en annan tro. Vilken i sin tur kan vara ledig på de dagar som är helger enligt dennes tro.

Då vi har en avtalsrörelse stående inför dörren borde det vara en betydligt snabbare och enklare lösning att låta parterna komma överens om detta.