Frysa lägsta löner?

I dag skriver Björn Fridén en krönika på Aftonbladets ledarsida om behovet av att göra någonting åt de höga ingångslönerna vi har i Sverige. Eller rättare sagt han skriver att vi inte ska göra någonting.

Björn Fridén menar att det finns stora problem på arbetsmarknaden där främst unga och invandrare har svårt att få fotfäste. Det kan nog de flesta skriva under på. Vad vi ska göra åt dessa problem är däremot en fråga som Björn Fridén lämnar obesvarad. Hans enda slutsats är att vi inte ska göra något åt de höga trösklar som finns för att etablera sig på arbetsmarknaden. Han konstaterar istället att sänkta lägsta löner skulle leda till minskad köpkraft och därmed minska efterfrågan på varor och tjänster.

Låt oss resonera lite kring detta. Almega förespråkar att vi ska frysa lägst lönerna vilket är det samma som ingångslönerna. Det innebär att vi inte sänker någons lön. De som har jobb idag kommer inte få sänkt lön. Snarare tvärtom de kommer precis som alla andra ha en löneutveckling som återspeglar deras prestation.

Däremot skulle en frysning av ingångslönerna göra det enklare för dem som idag står utanför arbetsmarknaden att ta sig in, få ett jobb, en lön och etablera sig på arbetsmarknaden.

Skulle det leda till lägre köpkraft i samhället? Naturligtvis inte. Om fler får ett jobb får fler en lön. Jag kan garantera att det är bättre för köpkraften om fler har en lön istället för att leva i utanförskap och lita på olika former av bidrag för sin försörjning. Hur fler personer som har lön leder till lägre köpkraft är en ekvation som är svår att få ihop.

Läs också Gunnar Järsjös blogginlägg.