En minister med många strängar på sin lyra

Birgitta Ohlsson
Fotograf: Roland Karlsson

I tisdags, den 24 maj, arrangerade Almega ett seminarium på Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel. Temat var den europeiska förskolemarknaden, med en ännu outnyttjad potential att skapa nya arbeten, få ut arbetskraft på marknaden och bidra till tillväxten. Speciell gäst var EU-minister Birgitta Ohlsson som inte bara är EU-minister utan även feminist och hängiven mamma. Hon framhöll vikten av att EU:s medlemsländer erkände kopplingen mellan fungerande barnomsorg och tillväxt och att Sverige kunde tjäna som ett gott exempel på detta.

Professor Mikael Elinder presenterade sina beräkningar på att marknad om minst 137 miljarder €. Men det är ingen lätt marknad att ta sig in på eller börja exportera tjänster. I Europa finns 136 olika typer av barnomsorg och det finns stora kulturella skillnader på synen på barnomsorg och företags lämplighet att driva barnomsorg.

Cécile Helmryd från kommissionen DG Inre marknad förklarade att beslutfattandet på detta område ligger under medlemsländernas kompetens, men att i tjänstedirektivet ansågs förskola vara en ekonomisk aktivitet i det allmännas intresse.

Britta Thomssen, socialdemokratisk EU-parlamentariker, tog död på våra fördomar om att det skulle vara sydeuropeiska kvinnor som inte jobbade utan tog hand om barnen i hemmet. Det var enligt hennes mening främst tyska kvinnor, som inte hade samma möjligheter att arbeta på grund av korta öppettider i Kindergarten.

I publiken fanns flera danska feminister och en del med starka åsikter om att förskolan skulle drivas offentligt.  De frågade sig  varför Sverige som hade en kvalitativ kommunal förskola nu vurmade för privatisering. Någon varnade att privata förskolor skulle ägna sig åt att plocka ut russinen ur kakan; rata barn med särskilda behov. Solveig Sunnebo, vd för Helianthus förskolor, gjorde sitt bästa för att förklara att det inte var fallet utan tvärtom kunde hon genom sin mobila pedagogik ge barn från problemområden möjlighet att drömma, vilket i sin tur gav dem bättre förutsättningar.

Helianthus vill gärna exportera sina bussar och sin pedagogik, men är i behov av stöd för att hitta rätt. Kontaktpunkterna som upprättats genom tjänstedirektivet kan vara till hjälp, men Britta Thomssen varnade om att förskola ofta är tätt sammanbundet med kulturen och inte helt lätt att ta sig in på.  Professor Elinder påpekade i sammanhanget att det är viktigt att underlätta för privata alternativ, för det är de enda som kan stå för ett innovativt utbyte mellan länder, eftersom offentligt drivna förskolor inte har rätt att göra det.

Feministen EU-ministern Birgitta Ohlsson framhöll också möjligheten för kvinnor att göra karriär inom den här branschen och vad det gör för jämställdheten om kvinnor tjänar egna pengar. Cash is Queen.