Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Ja, hur ska denna eviga fråga lösas? Under de senaste 39 åren som jag har ägnat mig åt studentpolitik eller varit yrkesverksam har frågan hela tiden dykt upp.

Nu har Jusek presenterat en undersökning med nyutexaminerade jurister, ekonomer, system-, personal- och samhällsvetare född 1975-1989. Den är tydlig med att studenterna  anser  att högskolorna inte underlättar för studenterna i kontakten med arbetslivet. Ordförande i Juseks studerandesektion konstaterade dock klokt att den enskilde studenten har också ett ansvar.

Flera goda exempel redovisades när rapporten presenterades igår. Vid Universitet i Umeå finns det en kurs  för att underlätta kontakterna med arbetslivet och vilka kunskaper som erfodras för vissa jobb. I Danmark finns det särskilda studentarbetsplatser där studenterna jobbar, 15 tim i veckan anses optimalt för att inte försena studierna.

Det finns säkert många idéer att ta tillvara, inte minst när det gäller att hitta vettiga praktikplatser eller lämpliga examensuppgifter. Ett närmare samarbete mellan akademi och näringsliv vore bra inte minst när det gäller vad utbildningen bör innehålla och vad den kan leda till. Både Annie Johansson (C) och Mikaela Valtersson (MP) som var på plats delade uppfattningen att det behövs bättre kontakter mellan näringsliv och akademi.

Jusek har konstaterat att det finns över 500 utbildningslinjer inom Juseks rekryteringsområde. Är det rätt använda resurser – behövs det så många specifika kurser eller skulle en del av de medel som avsätts för att utveckla  dessa i stället användas för ett närmare samarbete med näringslivet?