Tillgänglighetsstress bör diskuteras på arbetsplatsen

 Stressad över tillgängligheten?

I morse var jag och Åsa Johansson från Unionen med i P 1 morgon för att diskutera den nya tekniken och den tillgänglighet som det innebär. För mig är det viktigt att markera att användningen och kravet på tillgänglighet är frågor som ska diskuteras på arbetsplatsen  inte minst i samtal mellan arbetsgivaren och den enskilde. Det är där den frågan hör hemma, i diskussioner om mål och måluppfyllelse, i uppföljning av det löpande arbetet, i arbetsplatsträffar i den närmaste arbetsgruppen och inte i Almegas förhandlingslokaler!

Att tiden rusar allt fortare, det känner vi ofta men jag tror att den aldrig gått så fort som under de där  minuterna då jag satt i radiostudion. Som en följd av det hann jag bara säga en del av allt jag hade tänkt.

På min lista stod bland annat att vi på arbetsgivarsidan tillsammans med de fackliga organisationerna inom ramen för Prevent arbetar med förebyggande arbetsmiljöarbete. Jag vet att Prevent under våren kommer att presentera ett IT-baserat verktyg för teknikstress. Det kan var värt att hålla utkik efter.