Teresa Jonek gästbloggar hos Innovation för tillväxt

Jag och Johan Carlstedt, projektledare Innovation för tillväxt, har gästbloggat hos varandra. I mitt inlägg skickar jag en stark uppmaning till projektet och regeringen att inte blicka bakåt då man formulerar strategier för framtiden.

Det är svårt att bryta traditioner och gamla strukturer, men det behövs idag då dagens policys, regelverk och strukturer är föråldrade, framtagna för att främja och reglera varuproducerande företag i en stuprörsorienterad struktur. Vi kommer alltmer att konkurrera längre fram i värdekedjan, med utgångspunkt från kund och med fokus på värdeskapande tjänster. Vi kan inte vara sentimentala i så viktiga frågor. Det är hög tid att stödja omvandlingen av näringslivet för en ökad tillväxt och global konkurrenskraft med ökad välfärd som mål.

Min förhoppning är att Innovation för tillväxt liksom regeringen ser utvecklingen och arbetar med ett framtidsfokus då Affärsplan Sverige respektive den Nationella Innovationsstrategin tas fram.