Modernisera avtalen!

En undersökning från Företagarna visar att en stor andel mindre företag inte har kollektivavtal. Det är kanske inte så konstigt eftersom de flesta kollektivavtal upplevs som omoderna!

Här är några tidigare inlägg jag skrivit om att modernisera kollektivavtalen: Lokal lönebildning ställer krav, Individuell lön gynnar jämställdhet, Individuell lön bryter utanförskap, Jag tycker!