Mångfald och valfrihet leder till bättre resultat

LO kräver i en debattartikel i SvD (1/4) att vi måste våga se systemfelen. Med detta som utgångspunkt kritiseras sjukförsäkringen, arbetsmiljön, arbetsgivare och sjukvården. Låt mig kommentera en del av LO:s synpunkter.

Utredningen Hållbara försäkringar har till uppgift att bland annat se över sjukförsäkringen. Det kommer förhoppningsvis att ge en parlamentarisk samsyn om hur den framtida socialförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringen ska se ut. Det välkomnar vi. En del av det LO framför bör behandlas i det sammanhanget.

Dagens sjukförsäkring behöver redan nu justeras. Exempelvis den märkliga regeln att medarbetare som varit föremål för arbetslivsintroduktion och därefter inte återfått sin arbetsförmåga påbörjar en ny sjuklöneperiod för arbetsgivaren.

Mest problematiskt är dock det stora antal människor i ett utanförskap utan det stöd som de skulle behöva. Långa köer till specialistsjukvården försenar återgången i arbete. Därför borde fler vårdaktörer få möjlighet att verka, även aktörer inom den del av rehabiliteringen som inte kan ske på arbetsplatsen. Sjukvården använder i dag inte i tillräcklig omfattning de resurser som rehabiliteringsaktörer med beprövade metoder för att snabbt underlätta för personer att återfå sin arbetsförmåga utgör.

Många med begränsad arbetsförmåga skulle lättare hitta en ny uppgift i tillvaron om de hade tillgång till kvalificerat stöd. Att den enskilde har möjlighet att fritt välja mellan leverantörer som uppfyller tydliga krav underlättar en sådan process. Men det kan också behövas förändringar i regelverket för subventionerade anställningar. Det kan vara försäkrings- eller arbetsrättsliga. Utredningen Hållbara försäkringar bör beakta detta i sitt fortsatta arbete.

Det finns en grundläggande skillnad mellan oss och LO. Vi vet att det finns företag, ideella organisationer med flera, som med rätt förutsättningar kan göra ett viktigt arbete för att minska utanförskapet. Mångfald av aktörer och valfrihet ger individen mer makt vilket leder till bättre resultat.