Jag är en invandrare!

Ersätter datorn morgontidningen?

Det förstod jag när jag i går var med och firade Alnas 50-årsjubileum. Det var många viktiga föredrag, inte minst om bruket av kokain och hur det ökar, återfinns i alla yrkesgrupper och hur svårt det är att upptäcka det. Precis som när det gäller missbruk av alkohol är det viktigt att arbetsgivarna – och för den delen även arbetskamrater – är uppmärksamma på om någon visar på ett ändrat beteende. Läs mer om Alnas 50-årsjubileum här.   

Men så var det det där med invandrare. Visserligen har jag indianblod, ganska utspätt si så där en 64:e del, men det är inte i det jag tänker på.

Ett av de andra intressanta seminarierna berörde social medier som så många numer använder och där man kan befara att personer blir beroende.  Sofia Mirjansdotter, expert på och stor användare av social medier, menade att vi som trevar och inte riktigt håller på att lära oss fördelarna med allt det nya är invandrare till skillnad från framförallt den yngsta generationer är infödingar – för dem är allt det nya självklarheter. Så jag är invandrare,  jag ska försöka lära mig mer och använda de möjligheter som finns, men en inföding kommer jag aldrig att bli!

Jag fick också lära mig att det är bra att  blogga om mat. Så avslutningsvis vill jag poängtera att inte finns någonting bättre än prassel av en morgontidning, en härlig stor kopp te, en ost- och en skinksmörgås på morgonen. Bättre start på dagen finns inte – det kan aldrig i vart fall för mig  – som jag tror idag – ersättas av en dataskärm!

Vill du läsa mer om Sofia Mirjamsdotter så har hon en blogg som heter Mymlan. the real.