Bra förslag från regeringen

Så har då, äntligen, regeringens förslag kommit när det gäller anpassningar av sjukförsäkringen. Det är bra eftersom det har varit så mycket diskussion kring enskilda fall i stället för att diskutera fördelarna för såväl arbetsgivare som arbetstagare med fasta tidsgränser.

Det märks också i kommentarerna. En fråga som direkt berör arbetsgivarna och som vi och Svenskt Näringsliv påpekat behov av en förändring av är rätten till sjuklön efter en genomgången arbetslivsintroduktion och där personen fortfarande är arbetsoförmögen. Nu kommer beskedet att arbetsgivarens skyldighet att betala sjuklön en andra gång försvinner. Förändringen ska gälla från och med den 1 januari 2012 under förutsättning att riksdagen bifaller förslagen. Läs mer i socialförsäkringsministerns nyhetsbrev som du hittar här.

Samtidigt är det spännande att följa debatten om Utredningen om Hållbara Försäkringar. Här kommer det ena förslagen efter det andra. I dag är det sex LO-fack som i en artikel på SvD Opinion skriver att A-kassan fungerar som en orättvis särskatt. Arbetslöshetsförsäkringen är en viktig del i den parlamentariska utredningen, parterna tycks stå långt ifrån varandra. Det är viktigt att det resultat som utredningen kommer fram till blir hållbart och att vi förhoppningsvis ska slippa en diskussion om tillämpningen av regelverket.