Avskaffa värnskatten och ta steget mot platt skatt

Regeringen föreslår ytterligare ett jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt för att betala statlig inkomstskatt. Detta är mycket bra eftersom det blir mer lönsamt att utbilda sig och arbeta. Genom att höja gränsen för den statliga inkomstskatten pressas de skadliga marginaleffekterna ner en liten bit.

Skadliga marginaleffekter kommer regeringen däremot inte åt genom att lägga 5 mdr på att sänka restaurangmomsen. Istället borde regeringen istället använt pengarna till att avskaffa värnskatten, vilket bara kostar drygt 4 mdr. Det råder inte någon tvekan om att värnskatten är en samhällsekonomiskt skadlig skatt vilket även finansministern påpekar i VÅPen. Att avskaffa den är betydligt mer angeläget än att sänka priset på en lunch med en tia.

När vi ändå är inne på det här med statlig inkomstskatt så tycker jag att regeringen bör tänka lite större. Reformutrymmet inför 2012 är enligt konjunkturinstitutet 25 mdr. Det innebär att man på ett år skulle kunna halvera den statliga inkomstskatten, som ger staten drygt 40 mdr. På två år borde det gå att avskaffa den helt.

Drömmen om platt skatt är inte så svår att uppnå trots allt. Det borde var en attraktiv tanke för en regering som då och då anklagas för att inte ha några nya idéer.