AB:s journalister borde läsa DN

Aftonbladets har gått ut i krig mot friskolorna i serien ”Världens bästa skola?”.  Dagens rubrik ”Klipparna som styr friskolorna” säger det mesta om inriktningen. Till exempel kommer Aftonbladets genomgång av riskkapitalbolagens investeringar fram till att samtliga investerare har ”kortsiktiga mål med sitt ägande”. Det rör sig om mellan tre och sju år. För det första kan en investering om sju år knappast anses som kortsiktig. Under den tiden har en normal svensk elev börjat plugga på högstadiet. För det andra kan man inte sälja skräp. En investering i en friskola görs för att utveckla den och göra den attraktiv. Annars förlorar investeringen i värde.

 Kan man i all ödmjukhet rekommendera Aftonbladets journalister att läsa Maciej Zarembas strålande reportage i DN om den svenska skolan? Då kommer man att få läsa en journalist som tagit på sig det krävande jobbet med att faktiskt ta reda på hur det står till, istället för att bara ledas av ideologiska skygglappar. Zaremba är tydlig med att debatten om friskolor är ytlig och egentligen ett undvikande av mer djupt liggande problem. Men så djupt vill kanske inte Aftonbladet gå. Det är som sagt krävande.