Vi lanserar nätverk för fria förskolor

Privata förskoleföretag och kooperativ har länge haft det svårt att göra sig hörda i debatten vilket har gjort att bilden av branschen ibland blivit onyanserad. Det finns alltså ett stort behov av att samla branschen och ge den en tydlig röst. Därför lanserar Almega tillsammans med Arbetsgivarföreningen KFO imorgon ett nationellt nätverk för de fristående förskolorna.

Nätverket som går under arbetsnamnet Fria Förskolor kommer att påverka opinionsbildare och beslutsfattare för att åstadkomma goda villkor för fristående förskolor och därigenom medverka till högre kvalitet och ökad valfrihet inom barnomsorgen.

De fristående förskolorna är en viktig del av svensk barnomsorg och bidrar med hög kvalitet och mångfald i verksamheten. Nätverket kommer att ta på sig ledartröjan när det gäller kvalitetsutveckling inom förskolan. Kvalitetsfrågorna är väldigt viktiga och om de fristående förskolorna ska få ett fortsatt brett stöd måste de vara lika bra eller bättre än sina kommunala kollegor.

Nätverket kommer att lanseras under Förskoledagarna som hålls i Stockholm Waterfront Building 9-10 mars.