Välj inte den enkla vägen

Idag presenterade Lärarförbundet en undersökning som visar att deras medlemmar i kommunala skolor får den centralt framförhandlade lönen oavsett prestation. Högpresterande lärare på skolor som lever upp till uppsatta mål, får alltså samma löneökning som oengagerade lärare på skolor med svaga resultat.

Lärarförbundet tycker att lärare på skolor som når uppsatta mål ska få högre löner än de som arbetar på skolor som inte når målen. En inte helt orimlig tanke tycker jag.

Det är därför som jag driver på för att vi ska får större inslag av företagsnära lönebildning i Sverige. Om man förhandlar lönen ute på arbetsplatserna kommer prestationen att väga mycket tyngre när lön ska sättas. Då premieras dem som möter målen.

Om istället löneförhandlingarna sker i stängda sammanträdesrum i Stockholm blir det mer av en budgetövning som inte tar hänsyn till prestationerna på den enskilda arbetsplatsen.

Med företagsnära lönebildning skulle antagligen kommunerna inte ge samma löneökning till alla skolor. Men med en centralt framförhandlad siffra i ryggen blir det naturligtvis den enklaste vägen att gå. Om Lärarförbundet öppnar upp för företagsnära lönebildning utan centrala löneökningar och stupstockar så är jag säker på att kompetens och prestation kommer väga tyngre i framtiden.