Ung jobbkritik

Arbetsförmedlingen misstros av arbetssökande under 25 år är den beklämmande men tyvärr föga förvånande rubriken i en artikel i DN i dag. Artikeln referar till den undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort. Att så många unga inte känner förtroende för Arbetsförmedlingen är allvarligt.  Än mer allvaligt blir det när ungdomarna säger att de inte får hjälp att hitta rätt arbete.

Arbetsförmedlingens primära arbetsuppgift måste vara att underlätta matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare. Lyckas man inte med detta – är det då inte något systemfel eller beror det bara på att det finns förväntningar om,  efter alla dåliga  rykten – att Arbetsförmedlingen inte skulle klara uppgiften.

Att få ungdomar i arbete, att underlätta för dem att hitta rätt arbete är en av många frågor som avgör hur vi i framtiden ska klara av de demografiska förändringarna i samhället. Vi kommer att behöva varje arbetad timme.

För mig är det självklar- jag har bloggat om det otaliga gånger – att Arbetsförmedlingen måste konkurrensutsättas. Vi vet att det finns företag som är framgångsrika i sitt arbete att hjälpa personer in i arbete. Ta fasta på den erfarenheten och låt seriösa aktörer få ett större utrymme i förmedlingen av arbete och i det åtgärder som behövs för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden.

De unga behöver det, men inte bara de utan även vi alla som kommer att vara beroende  av deras arbetade timmar för att klara  utvecklingen av och välfärden i Sverige.