Olyckligt att förslag dröjer

I dag kunde jag läsa artikeln Nya sjukregler dröjer – regeringen splittrad i DN.

Den nya sjukförsäkringen har många fördelar, men det finns även en del nackdelar. Därför var det bra att regeringen har sagt att de ska se över reformen i de delar där tveksamheter förevarit. Men det är olyckligt att förslag till förändringar dröjer. Självfallet för de personer som drabbas av otydligheter i systemet, men även för arbetsgivare.

Almega har i olika sammanhang påpekat det orimliga i att en person som efter arbetslivsintroduktionen fortsätter att vara sjuk, enligt regelverket påbörjar en ny sjuklöneperiod. Arbetsgivaren får därmed betala sjuklön och de som är bundna av kollektivavtal får dessutom de ersättningar som följer av avtalen efter dag 14.

Det  är en märklig konstruktion eftersom den enskilde inte återgått i arbete hos arbetsgivaren utan avbrutit sjukperioden med en arbetslivsintroduktion. Det rimliga borde vara att sjukpenning återigen utbetalas.

Det här är en regel som irriterar våra företagare och jag känner stor sympati för deras frustration. Den här regel som borde ändras i översynen av sjukförsäkringen och det snarast!