A-kassan inte viktigast

I går var jag på ett seminarium som LO anordnade om arbetslöshetsförsäkringen. En norsk och en finsk forskare presenterade rapporter med innebörden att den fackliga organisationsgraden skulle påverkas om arbetslöshetskassorna i framtiden inte administreras av de fackliga organisationerna. Seminariet var ett inlägg i debatten kring utredningen om Hållbara Försäkringar. Just frågan om den fackliga organisationsgraden tycks vara en avgörande fråga för LO och LO-anknutna forskare. I min ungdom – för si så där 30 år sedan – var jag anställd på JUSEK. Om någon då hade sagt till mig att den viktigaste anledningen till att vara medlem i facket var A-kassan så skulle jag blivit besviken. För mig var den viktigaste anledningen att vara med i en facklig organisation möjligheten att få stöd och hjälp i svåra situationer.

Precis som det är för de medlemmar jag företräder i dag. Det är att Almega driver frågor som gäller villkor för tjänstesektorn, lönebildning, skattefrågor, arbetsrätt, kompetensfrågor och andra frågor som berör företagens möjlighet att växa och skapa tillväxt som måste vara avgörande för viljan att tillhöra en arbetsgivarorganisation och som ger organisationen ett existensberättigande.

Den finske forskaren Roope Uusitalo avslutade seminariet med att han skulle bli orolig om det starkaste skälet till att vara medlem i facket skulle vara A-kassan. Det är bra att någon tänker nytt!