Lokal lönebildning ställer krav

Under den senaste avtalsrörelsen har Almega tecknat flera avtal med lokal lönebildning. Nu senast tecknade Svenska Teknik&Designföretagen tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter ett sifferlöst avtal.

Även Vårdföretagarna, Vårdförbundet och LSR har kommit överens om ett kollektivavtal med lokal lönebildning. Det är bara de två senaste i raden av avtal med lokal lönebildning. Sedan tidigare har vi även kollektivavtal med lokal lönebildning för bland annat IT-branschen.

Trenden med lokal lönebildning, att lönen sätts i samtal mellan chef och medarbetare istället för i förhandlingsrum i Stockholm, har pågått under flera år. Såväl företag som anställda vill i allt större utsträckning ha inflytande över löneprocessen. Att vi ser allt fler avtal med lokal lönebildning just nu är alltså inte en slump. Det är en naturlig reaktion på företagen och medarbetarnas vilja.

Att fler och fler branscher rör sig mot helt lokal lönebildning eller tydliga inslag av lokal lönebildning är en förutsättning för den svenska modellens överlevnad. Det är genom att anpassa avtalen till samtiden som vi kan utveckla och bevara den svenska modellen som visat sig så framgångsrik under lång tid. En av framgångsfaktorerna har varit just förmågan till anpassning och förnyelse.

Samtidigt som vi är glada över att det tecknas allt fler sifferlösa kollektivavtal med lokal lönebildning är vi väl medvetna om de krav det ställer på oss som arbetsgivarpart. Vi måste nu visa att vi kan leverera bra strukturer för lönebildningen ute på företagen. Vi måste få den lokala lönebildningen att fungera i praktiken.  Ett viktigt arbete som vi gör tillsammans med facken och företagen.