Lena Melin är tuff!

I dagens Aftonbladet kommenterar Lena Melin Försäkringskassans planer att dra sig ur de lokala servicekontor som bedriv tillsammans med Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Lena Melin ifrågasätter inte neddragningen utan menar att Försäkringskassan måste jobba smartare som alla andra.

Med all respekt för alla medarbetare som gör ett bra jobb så borde det finnas möjligheter att göra besparingar utan att lägga ner verksamheter. Och uppenbarligen finns det möjligheter att öka produktiviteten enligt Inspektionen för socialförsäkringen.

Ibland är jag lite konspiratorisk lagd. Kan det vara så att det är nedläggningar av lokalkontor som förslås för att myndigheten är medveten om att det är en bra fråga att driva i massmedia. Kan bli lite av snyftarartiklar som myndigheten kanske tror ska påverka politikerna.

För mig är det intressantare att diskutera systemfrågor. Vilken uppgift ska försäkringskassan ha? Ska det vare en kassa som utbetalar pengar som ju egentligen namnet antyder eller ska det vara något mer? I uppgifter som att genomföra rehabliteringssamtal,  kontakter med arbetsgivare till exempel så finns andra aktörer som skulle kunna utföra den uppgiften på ett kostnadseffektivt sätt.

Det är något konstruktivt som borde belysas – inte minst av utredningen Hållbara försäkringar.