Individuell lön gynnar jämställdhet

Ännu en undersökning lyfter fram vikten av individuella lönesamtal. Saco publicerar idag på DN debatt en artikel som pekar på att även jämställdheten vinner på en lönebildning nära företag och medarbetare.

Läs även: Myt att kvinnor är dåliga förhandlare, Egen löneförhandling gynnar kvinnor, Lönesamtal bra för kvinnor,