Hägglund lovar att införa LOV inom äldreomsorg

Socialminister Göran Hägglund försäkrade idag på Tillväxtdagarna i Göteborg att han ska hålla löftet om att införa en LOV, en lag om valfrihet, inom äldreomsorgen. Hägglund deltog i förmiddags i en debatt om framtidens äldrevård, där flera av deltagarna höll fram fördelarna med ett LOV-system, jämfört med ett system med offentlig upphandling. Till exempel författaren och samhällsdebattören Åsa Moberg, som menade att upphandling bara kan vara en klumpig övergångslösning, i väntan på ett system som utgår från den enskildes egna val.

Socialministern höll med, och ryggade inte för att tvinga på kommunerna ett LOV-system för äldrevården senast 2014. Oavsett om det kan uppkomma lokalt, politiskt motstånd eller inte.

Min lojalitet finns i första hand hos de enskilda människorna, de äldre och deras anhöriga. Inte hos politikerna, förklarade Hägglund.