Det är tjänster som Sverige kommer att konkurrera med

Igår var Johan Carlstedt, projektledare för IVAs storsatsning Innovation för tillväxt på Almegas näringspolitikiska enhet för att berätta om status i projektet och diskutera angreppssätt och tjänsters värde.

IVA har ju en tung industritradition och självklart är det en stor utmaning att, när man nu ska formulera visioner och strategier för framtiden, verkligen tar hänsyn till den utveckling av näringslivet som vi är mitt i. Att förstå tjänsters värdeskapande och vikten av att organisera sig för värdeskapande är en stor och avgörande utmaning. En utmaning som dock är av lika stort värde för tjänsteföretag som för industrin!

Det är värdeskapande genom tjänster som är det vi i Sverige kommer att konkurrera med. Men vi är inte ensamma, flertalet länder i västvärlden står inför samma utmaning, så här gäller det att inte förlora tid.

På Almega har vi försökt påverka så att Innovation för tillväxt med sina arbetsgrupper bemannas med personer från tjänsteföretag, exempelvis från IT- eller teknikkonsultsidan, eftersom det skulle kunna ge en mer diversifierad bild av verkligheten. Tyvärr har vi inte fått så stort gehör.

Det var dock glädjande att höra att Johan lyfte fram de kunskapsintensiva företagens roll i innovationssystemet. Idag har globalisering och tjänsteutveckling medfört en ökad specialisering i företagen. De kunskapsintensiva tjänsteföretagen blir viktiga parters som driver på innovation och förnyelse i näringslivet. Det kan exempelvis vara konsultföretag som sprider och utvecklar ny teknik, nya affärsmodeller och organisatoriska lösningar. Även IT-företagens roll är avgörande genom att de möjliggör nya affärsmodeller genom att produkter och tjänster kan kodas, förpackas och distribueras blixtsnabbt över stora geografiska avstånd.  Man kan konstatera att de kunskapsintensiva tjänsteföretagen ofta fungerar som länk mellan den akademiska forskningen och andra företag genom att de i samspel med kunden omvandlar forskning till användbara affärer.

I Tillväxtanalys rapport från januari 2011 Tjänsternas betydelse för tillväxt och omvandling i svensk ekonomi så konstateras att på den globala marknaden kommer tjänsteverksamheterna framöver att lokaliseras till de nationer/regioner som erbjuder knutpunkter, nav, kompetens, IT i globala nätverk, eftersom tjänsteutvecklingen bygger på kunskap och kreativitet. Tjänsteföretagens konkurrenskraft kommer med andra ord i hög grad avgöras av vilken position de har i de globala värdekedjorna och innovationsnätverken. Min förhoppning är att den kommande innovationsstrategin som regeringen ska lägga fram i slutet av 2012 kommer att förstå betydelsen av de kunskapsintensiva tjänsteföretagen och betydelsen av att vi bygger dessa attraktiva miljöer som erbjuder god grund för befintliga industri- och tjänsteföretag att expandera i, men även lockar hit nya företag för etablering.

Vi passade på att bjuda in Johan Carlstedt att gästblogga på Almegabloggen. Han nappade direkt och kontrade med en inbjudan till mig att blogga på Innovations för tillväxtbloggen. Det ska vi självklar göra!