Bra besked om S-politik

När jag hörde Håkan Juholts invigningstal kände jag inte direkt att Socialdemokraterna var på väg åt ett konstruktivt håll, men med dagens utspel från Juholt och Tommy Waidelich på DN Debatt ser det bättre ut. Det nya radarparet har insett att de måste satsa på jobben, inte höja skatterna, och därtill nämner de behovet av en stark ekonomi. Och att man tar ansvar för just ekonomin är väl en självklarhet?  

Sen är det en njutning att läsa om alla de punkter de prioriterar, som är helt i linje med det Almega kämpar för, och som kan sammanfattas med – tjänstesektorn. Om man ska brodera ut texten lite mer, så har de bland annat  tagit till sig varningssignalerna om flaskhalsar på arbetsmarknaden, alltså att jobben finns men inte matchningen mellan kompetens och behov. Därigenom har de, liksom Almega, dragit slutsatsen att det krävs mer av yrkesinriktade gymnasieutbildningar, högskolor och KY-utbildningar. Att även skatternas utformning har med jobben att göra är en efterlängtad slutsats från (S) för oss som jobbar för tjänstesektorn. 

Vad jag däremot saknar är klara besked i frågan om valfrihet och vinst i välfärden. Juholt har tidigare uttryckt ett starkt motstånd, medan Waidelich har varit positiv till både vinster och ökade möjligheter för medborgarna att välja var de vill vårdas och sätta sina barn i skola. För som de själva skriver vill vi ju alla att våra barn ska få leva trygga och rika liv!