Almega går charmkurs

Att hela tiden arbeta med att förbättra vår medlemsservice är en självklarhet för Almega. Just nu genomför vi därför en utbildning för alla medarbetare i hur man kan vidareutveckla och förbättra kommunikationen alla vi har kontakt med. Vi vill öka medvetenheten och förståelsen hos våra medarbetare av vikten av ett bra bemötande både externt och internt.

Även om vi strävar efter en så bra service som möjligt kan vi naturligtvis bli bättre! Vad tycker du är viktigt när du kontaktar oss?