47 av 50 dåliga skolor är kommunala

Företrädare för fyra av de största friskoleföretagen har skrivit en mycket läsvärd artikel om kvalitet i skolan. De visar med tydlighet att det inte är friskolorna som är problemet, utan bristande kvalitet i skolan. Tvärt om av de 50 sämsta skolorna på de nationella matteproven är 47 kommunala.

Det visar sig även de stora friskoleföretagen levererar bättre resultat på de nationella proven än vad övriga friskolor gör. Skillnaden är inte jättestor men det visar på att det knappast är ett problem med utvecklingen där vi börjar se stora koncerner på skolområdet.

Den politiska slutsatsen bör naturligtvis bli att fokusera på det resultat skolan levererar oavsett huvudman. Med tydliga kvalitetsmål som är lika för alla skolor, kommunala som privat drivna, skulle utvärderingar lättare kunna göras. Elever och föräldrar skulle lättare kunna jämföra skolor för att göra rationella val baserade på kvaliteten i skolan.

En annan reflektion är att det kanske är dags att börja ifrågasätta om det verkligen är en bra idé att det offentliga driver skolor. Att 47 av de 50 sämsta skolorna är kommunala är ju knappast smickrande. Hade resultatet varit det omvända hade det garanterat höjts krav på att avskaffa friskolorna.