Rapport från innovationsstrategikickoff

Nu har regeringen smällt av startskottet för den nationella innovationsstrategin. Igår träffades cirka 150 representanter från näringsliv, akademi, myndigheter och intresseorganisationer på Münchenbryggeriet i Stockholm. 

Jag tycker att näringsdepartementet fått till en blandad mix av personer. Vi satt sex personer vid varje bord och diskuterade hur vi ska se till att vi i Sverige år 2020 har en hållbar tillväxt och välstånd. För detta krävs att vi skapar en attraktiv miljö för företag att etablera sig i och marknad att växa på, utländska företag såväl som svenska.

Jag hade äran att sitta vid samma bord som Maud Olofsson och jag kunde glädjande konstatera att Maud var väl införstådd i vikten av att se definiera innovation brett, inte bara som ”uppfinningar”.  Nu handlar det om att utforma ett innovationssystem för tjänstesamhället.

Det var ju en kickoff, så några djupdykningar hann vi inte med. Områden som dock kom upp och som med all säkerhet kommer att belysas och debatteras under strategiarbetets gång var exempelvis vikten av starka kluster med god samverkan mellan näringsliv och akademi,  immateriella investeringar, innovationsupphandling, riskkapitalförsörjning och SME:s innovationskraft.

Vid mitt bord talade vi en hel del om integrationsfrågor, brain-gain och vikten av att lyfta entreprenörer. Det måste vara ok att misslyckas, men självklart även att lyckas och tjäna pengar. Inte minst i vården finns fortfarande en stor potentiell resurs av erfarna kvinnor och män som skulle kunna starta och driva privata alternativ till de offentliga. Vi måste utveckla adekvata regelverk, men även arbeta med att förändra förlegade och bakåtsträvande attityder.

Summa summarum så konstaterar jag att vi har ett gott utgångsläge, som dock snabbt kan försämras, och därför måste vi agera nu. Jag hoppas att innovationsstrategin utformas för framtiden och att fokus inte blir på backspegeln.

Att Sara Modig, näringsdepartementet, är projektledare för strategin lovar gott. Sara gjorde ett strålande jobb med tjänsteinnovationsstrategin och hon har en god förståelse för näringslivets strukturomvandling.

Det ska bli spännande att få följa arbetet!