Klassresa med tjänstesektorn

Carin Jämtin (s) skriver tänkvärt om möjligheterna till att göra så kallade klassresor i dagens Sverige. Hon anser sig se en polarisering i samhället, med stora sociala och ekonomiska skillnader där allt för få människor får möjlighet att ta sig uppför den sociala och ekonomiska stegen. Och hon skriver bland annat att den här utvecklingen illustrerar att den svenska näringspolitiken – oavsett regering – har misslyckats med att stimulera fram tillräckligt antal arbetstillfällen. Här finns det anledning att instämma. Möjligheten för fler att få jobb, göra karriär och skapa sig en hygglig ekonomisk grund är helt beroende av en positiv utveckling av att svenska företag mår bra och att det startas nya företag som växer.

Flest jobb och flest karriärer finns det idag inom tjänstesektorn, inte minst den del som man kallar för kunskapsintensiv. Där ryms allt från IT-tekniker till konsulter och läkare. Ändå är dagens skatter, regelsystem och attityder anpassade till ett näringsliv som inte längre finns. De funkar utmärkt för den gamla sortens verkstadsföretag, men inte för moderna tjänste- och kunskapsföretag. Det är detta som måste förändras om vi vill se fler människor som gör en klassresa.