Intensivt i förstakammarsalen

Fotograf: Holger Staffansson

Igår var det en intensiv eftermiddag i förstakammarsalen när Utredningen om Hållbara försäkringar hade ett seminarium om arbetslöshetsförsäkringen.

Det fanns en intressant skiljelinje mellan myndigheter, forskare och flera arbetsgivarföreträdare på ena sidan och facken på andra sidan.

Vad var det då som skilde åt? Utredningen har enligt sina direktiv att utreda frågan om en obligatorisk a-kassa. Där gick skiljelinjen bland dem som såg utifrån ett utanförskapsperspektiv och dem som såg möjligheten att använda arbetslöshetskassan som ett rekryteringsargument för facken – även om den är fristående från facken.

Intressant, men det kan inte vara de fackliga argumenten som ska vara avgörande. Det viktigaste är att finna ett system som underlättar att få allt fler i arbete – oavsett anledningen till utanförskapet. Och att hitta en försäkring som är rättsäker.

Ett annat argument är att finna en försäkring som är effektiv för att på så sätt minska samhällets kostnader för densamma. För ytterst är det såväl  nu och i framtiden att vi som samhällsmedborgare  och företagare står för notan. Det är ju skatter och sociala avgifter som står för största delen av kostnaderna, men vi får inte alla del av hela försäkringen.

Ska det vara så?