Få har tillfredsställande skydd vid arbetslöshet

Idag presenterar Arbetslöshetskassornas samarbetsorganisation, SO, en rapport som talar om att det bara är 4% som har ett fullgott skydd vid arbetslöshet. Det beror dels på reglerna för rätten att erhålla ersättning men även, enligt SO, på att det är svårt att uppfylla kriterierna.

Om det nu är så som den här rapporten tycks säga, så är det utmärkt att Hållbara försäkringar har att utreda frågan om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Det framfördes många kloka synpunkter i den frågan på seminariet i måndags.

Det är viktigt att utredningen lägger fram ett förslag som bygger på en långsiktighet och den utveckling som arbetslivet står inför. Ersättningsnivåer blir en del av denna analys.  Det kommer att krävas ett mod att tänka nytt!