Ett rätt och ett fel

Socialdemokraternas kriskommission presenterade idag sitt slutbetänkande. Det verkar som att de flesta bedömare och kommentatorer hittar både ris och ros i rapporten. Det finns vissa skrivningar som säkert glädjer traditionalisterna inom partiet och vissa skrivningar som säkert glädjer förnyarna.

Jag skulle vilja peka på två saker som tas upp i kriskommissionens rapport. Att kommissionen tar upp behovet av en bred skattereform är mycket glädjande. Såväl regeringen som oppositionen borde ha nytta av att, efter nästa val, kunna bygga sin politik på att hållbara och framstegsinriktade strukturreformer i centrala frågor redan är beslutade. Med hjälp av en modern skattereform likt den vi sett i Danmark. Den samlade erfarenheten av reformer med brett parlamentariskt stöd är mycket god.

Det som är mindre rolig läsning i kriskommissionens rapport är att man återigen lyfter frågan om att med hjälp av lagstiftning begränsa privata företags möjlighet att gå med vinst, i alla fall de som jobbar med skola och får vi förmoda även vård.

Enligt väljarundersökningarna i samband med förra årets val toppades som vanligt väljarnas intresse av frågor kring välfärdens kärna som jobben, skolan och vården.  Till skillnad från tidigare valrörelser har nu valfriheten i välfärden liksom en mångfald av utförare accepteras av de flesta riksdagspartier.  Den stora ideologiska striden om privata driftsformer vara eller icke vara borde varit avslutad en gång för alla genom socialdemokraternas beslut på senaste kongressen där det principiella motståndet mot vinstdrivande företag i välfärdssektorn avvisades. Men nu föreslår kriskommissionen en återställare för att i princip avskaffa valfriheten.

Väljarna kunde ha valt att avvisa privata alternativ i välfärdssektorn vid förra årets val. Vänsterpartiet lyfte fram som sin främsta valfråga att bygga världens bästa välfärd och göra det utan privata vinster.

Väljarnas svar på Västerpartiets främsta profilfråga i valet kan inte tolkas på som annat än ett kraftigt avståndstagande från att förbjuda privata utförare i välfärdssektorn. Vänstern backade i opinionen och är nu riksdagens minsta parti.

Läs andra som bloggat om slutbetänkandet:

Hax, Mathias Sundin,  StigBjörn LjunggrenJohan Westerholm,  Magnus Andersson,  Storstadsbloggen