Det är dags att slopa värnskatten

Det vore utmärkt om dödläget bröts i frågan om värnskatten. Som ett stort antal moderata kommunalpolitiker skriver i SvD, är värnskattens enda förtjänst att den straffar utbildning och entreprenörskap. Värnskatten bidrar till de höga marginalskatterna i Sverige  – de högsta inom OECD – och den utgör en hämsko på ett näringsliv som är kunskapsdrivet. För de kunskapsintensiva tjänsteföretagen gör de höga marginalskatterna att incitamenten till utbildning och karriär blir försvagade, samtidigt som det blir svårare att locka hit utländsk spetskompetens.