Den svenska modellen måste moderniseras

Representanter från Ledarna skriver i DN att det är en förlegad syn på lön som ligger bakom medlemsras i LO och TCO. Jag håller med!

Den Svenska modellens framtid hänger på dess förmåga att moderniseras. Så har det varit historiskt, och så även nu. Idag måste modellen anpassas till ett kunskapsintensivt och individberoende arbetsliv. De löneavtal som ignorerar den enskilde medarbetaren och han/hennes arbetsinsats kommer att få det svårt.