Almega öppen för obligatorisk a-kassa

I söndags var jag med i ekot och berättade att Almega öppnar upp för en obligatorisk a-kassa. Jag menar att det finns skäl som talar för en obligatorisk försäkring om inte arbetsgivarens administration och kostnader ökar.

Vi på Almega är just nu inne i en förankringsomgång i styrelserna i våra sju förbund. Huvudsstyrelsen kommer att ta slutgiltigt ställningstagande i slutet av mars. Hitintills delas synen vi framfört av arbetsgivare i en lång rad branscher.

Frågan om obligatorisk a-kassa är en av de frågor som utreds av socialförsäkringsutredningen. Jag skulle däremot vilja lyfta blicken lite och peka på behovet av att skapa en omställningsförsäkring snarare än en arbetslöshetsförsäkring.

Om ett försäkringssystem ska underlätta arbetskraftsförsörjningen och leda åter till arbete för den enskilde krävs ett helhetsperspektiv på utanförskap. En närmare koppling mellan sjuk- och arbetslöshetsförsäkring bör övervägas. Fokus i ett nytt socialförsäkringssystem ska vara att dem som står utanför arbetslivet – oavsett orsak – ska komma åter i arbete. Om frånvaro från arbetslivet beror på sjukdom eller arbetslöshet eller kombinationer av detta spelar egentligen mindre roll. Det viktigaste är att rätt åtgärder sätts in för varje enskild person.

Den nuvarande gränsdragningen mellan arbetslöshetsförsäkringen och den allmänna sjukförsäkringen innebär allt för stor fokus på diagnos och orsak. Dessutom finns problem genom att försäkringarna inte är harmoniserade.

Utredningen borde noggrant analysera konsekvenserna av en sammanslagen försäkring för omställning. Då blir utanförskapet problemet och inte diagnosen. I en sådan sammanhållen försäkring skulle hela kedjan av aktörer som kan underlätta återgång i arbete medverka en sammanhängande process. Då är det även naturligt att man landar i en obligatorisk statlig försäkring. Däremot tycker jag att det blir än viktigare att det i ett sådant system finns utrymme för valfrihet och alternativ. Det är inte troligt att en enskild utförare kan hitta de optimala åtgärderna för varje enskild individ.