Valfrihet gynnar både staten och den enskilde

I förra veckan presenterade Riskrevisionen en rapport om säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen. Intressant läsning! Det som präglar säsongsanställda är att de mellan säsongerna ofta är arbetslösa. Det är inte någon stor grupp, enligt Riksrevisionen var det drygt 3000 personer som var säsongsarbetslösa någon gång under perioden 2006-2008. I granskningen konstateras att de säsongsarbetslösa hamnar i spänningsfältet, mellan behovet av flexibilitet i anställningsformer och arbetslöshetsförsäkringens krav på omställning. I realiteten har försäkringen blivit en del av de säsongsanställdas årsinkomst.

De rekommendationer som Riksrevisioner ger arbetsförmedlingen är intressanta:

  • Ge säsongsarbetslösa likvärdig tillgång till Arbetsförmedlingens tjänster

Arbetsförmedlingen ska enligt sin instruktion anpassa sin service till individens förutsättningar. För att främja en långsiktig omställning bland säsongsarbetslösa bör Arbetsförmedlingen ge dessa individer likvärdig tillgång till Arbetsförmedlingens tjänster i form av arbetsmarknadspolitiska program som övriga arbetssökande.

  • Arbeta mer inriktat för att få de säsongsarbetslösa att aktivt söka arbete

För att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen i praktiken fungerar som en omställningsförsäkring bör krav ställas på denna sökandegrupp att de på längre sikt löser sina arbetslöshetsproblem. Arbetsförmedlingen bör därför i högre utsträckning arbeta för att de säsongsarbetslösa söker arbete aktivt under den tid de har arbetslöshetsersättning.

En intressant tanke som jag då får – Skulle inte de säsongsanställda må bra av att kunna välja leverantör av förmedlingstjänster? Jag tror att det skulle kunna finnas privata leverantörer som skulle kunna hjälpa de säsongsanställda att hitta arbete under mellanperioderna.

Valfrihet ger konkurrens och incitament för att arbeta med vissa frågor. Det gynnar såväl staten som den enskilde.