Kopplingen mellan utbildning och arbetsliv är viktigast

Idag skriver Delegationen för jämställdhet i högskolan under en debattartikel om jämställdhet i DN. Men den absolut viktigaste reformen för svenska universitet och högskolor är att det skapas en koppling mellan utbildningarna och arbetslivet. Och då genom tydliga incitament, där universitetens ersättning kopplas till i vilken grad studenterna får relevant arbete efter examen. Universiteten kan inte vara isolerade öar i samhället, med helt interna kriterier för vad som är god kvalité i utbildningen. Navelskåderi är sällan en bra utgångspunkt. Oavsett verksamhet.