Det finns mycket om långtidsutredningen att grubbla på

Jag sitter och läser bilaga 8 till långtidsutredningen. Det finns ett kapitel om effektiva åtgärder för att förhindra problem med moral hazard på arbetsmarknaden. Moral hazard innebär enligt författaren att individer förändrar sitt beteende när de vet att de är försäkrade mot de negativa konsekvenserna av exempelvis arbetslöshet eller sjukdom, incitamenten att undvika att gå in i eller lämna ersättningssystem minskar.

Det kanske inte behövs två professorer verksamma i Amsterdam för att konstatera detta.  Jag tror att vanligt sunt bondförnuft räcker.  

Det här är en intressant bakgrund när jag läser en debattartikel i dagens Aftonbladet, där har en möjligen yngre läkare (anonym) beskrivit hur sjukförsäkringen används. Läkaren menar att kraven från vissa enskilda, den grupp som har attityden att man inte ska behöva gå till jobbet om man inte är helt frisk, på sjukskrivning är omoraliska. Enligt läkaren så återfinns den gruppen bland dem som ofta har oförklariga smärttillstånd alternativt själsliga eller sociala problem.

Kanske ska i större utsträckning behandling eller stöd skiljas från funktionen att bevilja – eller som i läkarens fall – rekommendera en åtgärd. Kontrollen skulle därmed också vara skild från den som ger stöd.  Kanske skulle det också innebära att socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen skulle tillämpas på ett mer rättsäkert sätt och därmed även mer kostnadseffektivt.

Det finns mycket för utredningen Hållbara försäkringar att grubbla på. Det finns mycket för de som finansierar social- och arbetslöshetsförsäkringen att grubbla på!