SvD i givakt!

Arbetsrättsligt är det inte så krångligt.

Verksamheten har ett mål och organisationen har ett antal tjänster anpassade för detta mål. Därefter förändrar huvudmännen inriktningen för verksamheten. Efter sedvanliga MBL-förhandlingar tas de nuvarande tjänsterna bort och nya tjänster inrättas för att kunna uppfylla verksamhetens nya inriktning.

Medarbetarna blir uppsagda från de gamla tjänsterna och erbjuds de nya tjänsterna. Den som tackar nej till en ny tjänst, blir som en konsekvens uppsagd på grund av arbetsbrist. (Eftersom det inte finns behov av de gamla tjänsterna.)

Detta är inget ovanligt, utan är den gängse ordningen på svensk arbetsmarknad. Det har ett antal arbetare och tjänstemän fått erfara. Även om det brukar knorras från fackligt håll så brukar Svenska Dagbladets ledarsida i dessa frågor normalt inta en arbetsgivarvänlig hållning.

Men inte när det gäller officerare. För då intar ledarsidan den motsatta uppfattningen i ett antal artiklar.

Arbetsrättsligt är det – återigen enkelt. Först finns det ett antal tjänster med inriktning i första hand att försvara landet. Riksdagen förändrar uppdraget till huvudinriktning utlandstjänstgöring. För att fullgöra uppdraget tar arbetsgivaren bort de nuvarande tjänsterna (med inriktning att försvara landet) och ersätter dem med nya där utlandstjänstgöring är en väsentlig del. Hur skulle försvaret annars kunna fullgöra sitt uppdrag?

Och hur skulle det gå om arbetsgivaren inte leder och fördelar arbetet och organiserar verksamheten?