Små löneskillnader är en förlust för LO:s medlemmar

I LO-Tidningen (nummer 41) kan vi läsa om en undersökning som ger vid handen att lönegapet minskar. Att det minskar mellan branscher som domineras av ett visst kön och mellan arbetare och tjänstemän. Tillplattningen och utjämningen har äntligen burit frukt.

Är detta LO:s lönepolitiska ambition för framtiden? Det finns flera skäl till varför jag tycker att LO borde överväga en annan och modernare syn på lönebildningen.

Ett är att de flesta, inte minst unga medarbetare, vill ha en mer individuell lönesättning där den egna prestationen väger tyngst. Ett annat är att en liten lönespridning ger en tydlig signal till medarbetarna om att deras insatser på jobbet inte betyder särskilt mycket. Ett tredje är att LO:s medlemmar i längden förlorar på denna utjämning.