Rätt om facket av Karlsson Håål

Edel Karlsson Håål, ordförande för SACO-S, skriver i dagens Svenska Dagblad om vad som behövs för att facket fortsättningsvis skall attrahera medlemmar. Det handlar främst om att individen i högre utsträckning skall kunna bestämma över sin vardag. Som Karlsson Håål skriver handlar det om att skapa nya lösningar på nya problem.

Men det handlar givetvis inte bara om problem, det handlar om möjligheter också. Möjligheter för både arbetsgivare och arbetstagare att tillsammans hitta person- och företagsnära lösningar. Detta kan inte ske centralt, så fjärrskådande är varken fack eller arbetsgivare. Facket måste individualiseras. Undersökningar Almega gjort visar att många hyser en önskan att få mer inflytande över sina villkor, framförallt unga. Det är dags för facken att börja lyssna på sina medlemmar