EU:s forskningskommissionär i Stockholm för att tala om Innovationsunion

EU:s forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn var i fredags i Stockholm för att dels gå på Nobelfesten dels presentera flaggskeppet Innovationsunionen på IVA (inom ramen för projektet Innovation för tillväxt). Innovationsunionen är ett av sju flaggskepp inom strategin EU 2020.

Det framkom inte så mycket nytt kring förslaget om Innovationsunionen, men det var ändå kul att lyssna till den person som är ytterst ansvarig tala för detta ramprogram. Kommissionär Geoghegan-Quinn tryckte på vikten av att det nu är dags att fundera på ”not just what you spend, but how you spend it”. Detta genom att nu satsa på  ”boosting excellence”! Vidare framhöll hon vikten av att öka mobiliteten inom forskarvärlden (mellan nationer och mellan akademi och näringsliv), behovet av gränsöverskrivande riskkapital, satsningar på innovativ upphandling, ökad effektivitet i EU-standardiseringssystem och inte minst de nya ”Innovation Partnership”.

De sistnämnda partnerskapen ska fokusera på de globala samhällsproblem och utmaningar som hägrar. Kommissionen föreslår att en pilot startas upp 2011 kring aktivt och hälsosamt åldrande. Mycket bra val, tycker jag. Här finns möjligheter för vård- och utbildningsföretag och bemanning likaså. Partnerskapen är ett bra inslag i Innovationsunionen, eftersom de ger  möjlighet till att praktiskt kombinera alla ambitioner om FoU, samordning av investeringar, EU-patent, ökad efterfrågan i konkret arbete.

Pontus Braunerhjelm, vd, Entreprenörskapsforum, fällde som näste talare kommentaren att han saknade diskussion om skatteincitament inom Innovationsunionen. Bra synpunkt, men nog ganska omöjligt att enas om skattincitament i detta EU-sammanhang. Det blir nog dock något för regeringen att bita i  i den kommande Nationella innovationsstrategin. Mats Odell som är näringsutskottets ordförande gav oss tidplanen för detta arbete. Första kvartalet 2012 ska strategin vara klar. Nu gäller det att se till strategin i tar ett brett grepp om innovation och tar med tjänsteinnovation i satsningar och förslag.