Ett första steg mot ny bransch­organisation

Arne Mårtensson, KFO, Ulf Lindberg, Almega, och moderator Anna Olin.
Arne Mårtensson, KFO, Ulf Lindberg, Almega, och moderator Anna Olin.

Vid ett seminarium om kvallitet i förskolan togs igår det första steget för att bilda en branschorganisation för de fristående förskolorna. Närmare 120 företrädare för privata förskolor samlades för att diskutera kvalitet i förskolan och möjligheterna att starta en ny branschorganisation. Det var vi på Almega som tillsammans med KFO bjudit in våra medlemmar som driver förskolor. Anledningen var att vi uppfattat ett stort intresse bland medlemmarna för att fördjupa samarbetet kring kvalitetsfrågor. Flera medlemmar har även påpekat att det saknas forum för att driva diskussion och göra branschens röst hörd.

Under seminariet visade det sig även att Lotta Edholm som är skolborgarråd i Stockholm saknar en branschorganisation för de privata utförarna av barnomsorg. Hon menade på att det offentliga behöver en samtalspart för bland annat diskussioner om kvalitetsutveckling men även andra frågor som rör förskolan. Idag fungerar dialogen bra med den offentligt drivna verksamheten medan erfarenheter från den privatdrivna riskerar att tappas bort.

Arild Olsen från den norska organisationen Private Barnehagers Landsforbund, berättade om de norska erfarenheterna av att starta en branschorganisation för de privata förskolorna. Han konstaterade att förutsättningarna för att lyckas i Sverige verkar väldigt bra då det var så pass stor uppslutning under dagen. När den norska organisationen grundades var de bara fjorton företag på plats. Idag har de vuxit till en verklig maktfaktor inom norsk politik. De är kända för att inte dra sig för okonventionella metoder. Bland annat stängde de förskolorna i en dag som en protest mot ett regeringsförslag. Förslaget stoppades därefter.

Med deltagarnas stöd och synpunkter i ryggen startar vi nu processen och avser att presentera den nya organisationen på Förskoledagarna i mars.

Ulf Lindberg, Almega, Arild Olsen, Private Barnehagers Landsforbund, Marita Andersson, vd på Inspira förskolor och skolor AB och Lotta Edholm, skolborgarråd Stockholm Stad.
Deltagarna.