En gemensam julmarknad

Denna jul har det nog handlats mer över nätet än någonsin. Nätet känns gränslöst, men faktum är att det inte är det. Inom EU är det fortfarande inte möjligt att på köpa svensk musik via Spotify Belgien. Det är en lång väg kvar till en europeisk marknad för kunder och säljare. DG Internal Market inom Kommissionen har lämnat skickat ut ett förslag till Single Market Act, med 50 initiativ för att skapa en bättre fungerande inre marknaden. Många bra förslag men leder de till framtidens marknad eller handlar de om marknaden vi hade igår? Företagens investeringar har förändrats radikalt de sista 40 åren, det kommer att påverka framtidens marknad. Den svenska ekonomin har genomgått en strukturförändring och företagens totala investeringar utgörs idag till 40% av immateriella investeringar.

Mer om detta får vi höra den 2 februari när Almega under SNS-flagg arrangerar ett seminarium i Europaparlamentet på detta tema. Professor Jonathan Haskel och Harald Edquist förklarar hur ekonomin förändrats och Ulf Pehrsson från Ericsson beskriver hur detta yttrar sig i praktiken för ett företag som gått från materiella investeringar till immateriella investeringar.

Så kan vi kanske i framtiden värdera tjänsteföretagen på ett annat sätt och se de värden som faktiskt finns i företag som Spotify. Och stackars utlandssvenskar får höra Adelsson och Falks Mer Jul – nästa år.