Det är bra med lönespridning!

Per Bardh har ju verkligen lyckats virra till det. Han konstaterar att skillnaden i lön mellan tjänstemän och arbetare har minskat. Detta glädjes han åt av någon outgrundlig anledning. Han menar vidare att det är viktigt att den här utvecklingen fortsätter då vi har orimligt stora löneskillnader mellan arbetare och tjänstemän.

Sanningen är ju den att då vi har genomgått en strukturomvandling där vi gått från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle blir det allt mer motiverat med ökade skillnader mellan arbetare som utför manuellt arbete och högt kvalificerade och utbildade tjänstemän som numera bär nationen på sina axlar.