Blocköverskridande samtal om skatter?

I USA har nu Obama och demokraterna kommit överens med republikanerna om skattepolitiken. En överenskommelse mellan regeringen och socialdemokraterna borde inte vara omöjlig i Sverige.

Allt fler röster inom socialdemokratin hörs nu om att partiet inte har hängt med i omställningen till ett tjänstesamhälle. Det är förvisso en omställning som pågått i ett par decennier men det är ändå glädjande med den insikten.

Mona Sahlin konstaterar att den socialdemokratiska skattepolitiken skrämt bort stora väljargrupper. Partiets ekonomiska talesman Thomas Östros har sagt att det behövs en skattereform för tjänstesektorn. Maud Olofsson och Jan Björklund har även de gjort uttalanden som pekar på behovet av en översyn av skatterna.

Därmed borde det finnas goda förutsättningar för blocköverskridande samtal kring skattesystemet. Frågan är varför inte Anders Borg tar initiativ till sådana samtal?