Är det skandal?

Dagens Nyheter gör idag en stor sak av att politiker hämtat texter till motioner från olika intresseorganisationer. DN försöker få detta till en skandal, enligt vanligt journalistiskt mönster. Men var i ligger egentligen skandalen? Vad DN hittat är spår av den dialog som ständigt pågår – och bör pågå – mellan civilsamhället och politiken. Att texterna kommer från intresseorganisationer är inte heller något märkligt, det är så Sverige är uppbyggt. Sätter du två svenskar i ett rum så har de bildats en organisation när de kommer ut därifrån. Sverige är genomorganiserat, vilket för det mesta är något bra.

Alternativet, vore att politikerna skulle sitta i några slags elfenbenstorn och själva uttolka den verklighet som de ska besluta över, utan en organiserad kontakt med samma verklighet.