Rätt information till rätt mottagare på rätt plats vid rätt tidpunkt

Att kommunicera och sprida information är inte lätt. Kommissionen och EU:s medlemsländer har gjort ett enormt arbete med att implementera tjänstedirektivet för att underlätta för tjänsteföretag att etablera sig eller sälja sina tjänster på den inre marknaden. De har upprättat särskilda kontaktpunkter för att det ska bli lättare för småföretag att skaffa sig nödvändig information och tillstånd för att starta sin verksamhet.

Men hur ska man sprida informationen om att dessa kontaktpunkter finns? Kommissionen har valt att ta fram en broschyr och lägga en film på youtube. Jag tycker att systemet med EUGO och kontaktpunkterna är bra, men jag undrar om informationen om dem någonsin kommer att nå sin rätte mottagare.

Hur kan man då göra istället? Tänka som en företagsledare. Om jag vill utöka min verksamhet eller sälja mina tjänster utomlands vem talar jag med först? Banken? Revisorn? De ska ha informationen om kontaktpunkterna. De är mina första kontakter och mer sannolikt att informationen når mig än att jag hittar kommissionens film på youtube när jag behöver den. Då kan jag spara tid och pengar.